Diamanty – šperk nebo investice

Šperk je dnes nedílnou součástí oděvu snad každého z nás. V současné době se šperky spojují především s ženou, nicméně v  historii tomu tak nebylo. První, z dnešního pohledu velmi primitivní šperky používali lidé dříve než oděv. Vyráběli je z přírodních produktů, jako jsou například kosti, mušle či zuby.  Ve třetím tisíciletí před naším letopočtem, když se lidé naučili opracovávat kovy, došlo k  rozvoji šperkařství a šperk se stal neodmyslitelnou součástí vyjadřující moc a bohatství nositele. Šperkaři postupně začali do kovů vsazovat drahé kameny, z nichž v současné době k nejcennějším patří diamanty. Název diamant pochází ze starořeckého slova adamas – čili nepřemožitelný. Vůbec první diamanty byly objeveny v náplavech řeky Golconda v Indii. Do Indie spadají i prvopočátky opracování diamantů a jsou spjaty s obdobím 14. století. Do Evropy se diamanty dostaly pravděpodobně díky Alexandru Velikému. Byly jim v této době přisuzovány spíše magické a léčebné vlastnosti a způsob jejich opracování se v té době přísně tajil.

Popularita diamantů prudce stoupla především v 19. století n. l., a to díky většímu objemu těžby, pokroku technologie broušení a v neposlední řadě i vzrůstu světové ekonomiky. Od té doby začaly být diamanty považovány nejen za symbol bohatství, ale i za ekonomickou pojistku pro krizová období. Dnes je tímto kamenem mnoho lidí doslova fascinováno. Je symbolem luxusu, který muži ženám pořizují k významným jubileím, stejně jako nositelem hodnoty a předmětem dědictví.

Cenu diamantů ovlivňují především čtyři hlavní faktory. Jsou to tak zvaná 4C: carat (hmotnost), color (barva), clarity (čistota), cut (brus).

Jednotkou hmotnosti diamantu je karát. Jeden karát (1ct) představuje 0,2 gramu. Diamant o hmotnosti 10 gramů má tedy například váhu 50 karátů. Diamanty v běžně prodávaných špercích mají obvykle váhu v desetinách až jednotkách karátů. V podstatě všechny diamanty obsahují miniaturní nedokonalosti – inkluze, které jsou součástí přírody a zároveň potvrzením jejich přírodního původu. Ovšem čím méně inkluzí diamant má, tím vzácnější je. Za dokonale čistý se považuje jen ten diamant, na němž zkušené oko ani při desetinásobném zvětšení pod lupou neobjeví inkluzi nebo zakalení. Pouze asi 20 % vytěžených diamantů má dostatečnou čistotu na to, aby mohly být použity v klenotnictví. Pro vzhled diamantu a jeho brilanci má klíčový význam brus diamantu, jeho proporce a symetrie. Brilancí se rozumí rozptyl světla na spektrální barvy, tedy disperze, která způsobuje „oheň“ nebo „život“ v kameni. Pokud brus vykáže optimální proporce, diamant zazáří nejkrásnějším třpytem. Nejoblíbenějším brusem je tzv. briliantový brus (briliant), který má 57 facet (plošek).

Podle obchodníků s sebou nese investice do diamantů minimální riziko a i v dobách krizí jsou diamanty považovány za jistou investici, kterou lze velmi dobře zúročit, ve standardních případech 3 – 10% ročně. Diamanty jsou nejkompaktnější formou bohatství a zároveň ochranou peněz před inflací, perspektivní a bezpečnou investicí. Kromě uvedených faktorů spočívá jedinečnost diamantů také v tom, že je lze snadno přenášet a ukrývat, jejich vlastnictví je anonymní a nepodléhá žádné evidenci. V časech periodicky se opakujících hospodářských otřesů, kdy krachují banky a akcie se mění v bezcenné papíry, si svoji hodnotu stále uchovávají. Kromě toho diamanty svým vlastníkům přinášejí také radost a potěšení, především jsou-li zasazeny do krásného šperku.

Investování do diamantů má však svá specifika. Jelikož má diamant mnoho parametrů, podle nichž lze posuzovat jeho cenu, tržní cena není na jednotlivých trzích jednotná. Trh s diamanty je tak bohužel netransparentní, nejednotný a obchody s diamanty a vývoje cen nejsou zdaleka tak zachycovány jako u jiných komodit či u akcií. Investice do diamantu se vyplatí především z dlouhodobého hlediska. Diamant je totiž spíše uchovatel hodnoty než klasický typ investice a pořízení diamantu se doporučuje spíše na dlouhé období. Zpravidla se diamanty nevyužívají ke spekulování a pořizují se minimálně na pět až deset let. Uvažujete-li o pořízení diamantu jako investice, je nutné pořizovat jen kvalitní a certifikované diamanty. Když ceny diamantů rostou, největší růst cen je u velkých a kvalitních diamantů, u menších diamantů je nárůst hodnoty obvykle menší. Zároveň nezapomínejte na jistá rizika ztráty či odcizení. Investiční diamant si proto raději nechte pojistit, především necháte-li jej zasadit třeba pro vaši partnerku do hodnotného šperku.

Autor: Redakce REALCity

1 200 000 EUR

Vila v Řecku

více

280 m2 / /

1 750 000 EUR

Vila ve Španělsku

více

559 m2 / 931 m2 / /

1 500 000 EUR

Vila v Chorvatsku

více

400 m2 / 800 m2